SOUTĚŽE RSHb ČECHY SEVER
2.LIGAKHbL SEVEROL Ústí n./L.OL Teplice
ADRESA RSHB ČECHY SEVER

Adresa RSHb RSHb ČECHY SEVER
Skorotická 643/1
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 22769137

 

Úřední hodiny sekretariátu:

ČTVRTEK 8:00-20:00

MATRIČNÍ ÚSEK
Otevírací doba registračního pracoviště:
 
Ústí nad Labem (sekretariát RSHb Čechy Sever)
 
ÚTERÝ:
13:30-17:30,
STŘEDA:
7:30-11:30,
ČTVRTEK:
13:30-16:00 / 19:30-21:00,
 
v ostatních případech po telefonické domluvě.
 
Nutno i v předepsaných časech předem ověřit přítomnost pověřené osoby!
Jan Fedák (+420 734 547 718).
 
 
Číslo účtu pro platby matričních úkonů:

2500736742/2010

 

HOKEJBAL-SEVER.CZ NA

FOTOGALERIE RSHB ČECHY SEVER

ADMINISTRACE SOUPISEK

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

ČTENÍ DOKUMENTŮ PDF

Logo Acrobat

Nemůžete číst dokumenty ve formátu PDF? V tom případě Vám chybí nainstalovaný Acrobat Reader. Program je zdarma a po nainstalování Vám tuto chybu odstraní. Stáhnout si jej můžete ZDE!

NÁVŠTĚVY

TOPlist

POČASÍ
REDAKCE WEBU

Editoři stránek (správa obsahu):

Tomáš Laibl 

Vojtěch Červinka 

Michal Pečený

 

Komise mládeže RSHb Čechy Sever

 

km@hokejbal-sever.cz    Email

 

Předseda: Markéta Štroufová

email: marketa.stroufova@seznam.cz  tel.: +420 775 097 625

 

Náplň práce komise

  • spolupracuje s nadřazenými komisemi ČMSHb
  • zabezpečuje a koordinuje organizaci HPD od okresní po krajskou úroveň
  • koordinuje a vydává kalendář mládežnických turnajů v regionu
  • spolupracuje s LK při doplnění SPORTOVNÍHO KALENDÁŘE o akce KM
  • spolupracuje s Komisí rozvoje na rozvoji mládežnické základny v regionu
  • připravuje projekty mládeže s ohledem na grantová řízení ČMSHb
  • napomáhá klubům v rozvoji mládežnické základny a náborové činnosti

>>> DOKUMENTY KOMISE

 

STATUT KOMISE:
 
1) DEFINICE ČINNOSTI A PRAVOMOCÍ KM RSHb
a) KM RSHb - spolupracuje na organizaci a řízení mládežnických soutěží s KM ČMSHb
a LK RSHb:
· Národní HbL staršího dorostu
· Národní HbL mladšího dorostu
· MČR starších žáků
· MČR mladších žáků
b) KM RSHb dále organizuje, řídí a vytváří nemistrovské, náborové a neformální mládežnické soutěže, ligy, turnaje a další hokejbalové akce s cílem propagace hokejbalu a zapojení co největšího počtu nových sportovců do našich soutěží a aktivit. Mezi tyto aktivity organizované a řízené KM ČMSHb patří především:
· Školní turnaj týmů ZŠ a SŠ - Hokejbal proti drogám
· Superligy hokejbalu
c) KM RSHb organizuje pravidelná setkání s funkcionáři klubů pracujících s mládeží.
 
2) PRAVIDLA JEDNÁNÍ A ČINNOSTI KM RSHb
a) Jednání KM RSHb může být vedeno formou zasedání, ale i formou emailové korespondence. Takto přijatá rozhodnutí mají stejnou váhu.
b) Jednotlivým členům KM RSHb bude po dohodě určen daný okruh činnosti, na kterou se budou specializovat.
KM RSHb tak bude vždy při jednáních, týkajících se takto specializovaného okruhu činnosti, zastupovat takto určený člen KM RSHb. V případě zájmu je účast i ostatních členů KM na těchto jednáních možná.
c) KM RSHb pravidelně zajišťuje informovanost o své činnosti formou vydávaných Zpráv o činnosti Komise mládeže, které bude předkládat vždy při jednáních RSHb a které budou následně zveřejněny na webu.
d) KM RSHb úzce spolupracuje s ostatními ustanovenými komisemi RSHb.
e) KM RSHb má svého zástupce v KM ČMSHb.
f) Jednotliví členové KM RSHb aktivně komunikují s organizátory a účastníky všech soutěží mládeže a podílí se na dalším rozvoji hokejbalových mládežnických aktivit.
g) Jednotliví členové KM RSHb se zavazují při své činnosti v této komisi plně prosazovat rozvoj hokejbalu a především pak činnosti hokejbalové mládeže. Tento závazek je povýšen nad jakékoli klubové zájmy všech členů KM RSHb.